شورای مشارکت های بانوان

 


اولین جلسه  شورای مشارکت های بانوان بیمارستان در سالن مرکز تحقیقات بیمارستان با حضور آقای دکتر محزون، دکتر مدقق آغاز گردید. در ادامه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شورای بانوان مشخص شدند.

رئیس هیئت مدیره: خانم پزشکیان

مدیرعامل: خانم مولانا

معاون هیئت رئیسه: خانم متقیان

بازرسین شورا: خانم مهناز مجیری و خانم سحرخیز

منوی اصلی