برگزاري مراسم روز بزگداشت ولادت حضرت زينب (س) و روز پرستار

مراسم روز بزگداشت ولادت حضرت زينب (س) و روز پرستار در تاريخ 16/11/96 در بيمارستان علوي با حضور مسئولين محترم  کادر پرستاري و پرسنل برگزار گرديد. در اين مراسم جناب آقاي دکتر مدقق رياست بيمارستان و جناب آقاي سبحاني مترون محترم سخراني نموده و اززحمات کادر پرستاري تشکر نمودند.

در خاتمه مراسم ضمن پذيرايي، از زحمات کادر پرستاري نمونه با اهداء لوح تقدير و کارت هديه تقدير بعمل آمد.

تهيه کننده آقايان پورحکمت- رضائي

منوی اصلی