کسب مقام سومي جناب آقاي محسن جوانمرد در مسابقات دارت آقایان جام فجر 95 یادواره شهدای مدافع حرم

مسابقات دارت آقایان جام فجر 95 یادواره شهدای مدافع حرم در تاریخ 21/11/95 ساعت 20 در سالن پردیس برگزار شد که بعد از انجام بازی‌های دوره ای در مرحله گروهی و حذفي جناب آقاي محسن جوانمرد مقام سوم اين دوره از مسابقات را کسب نمودند.

منوی اصلی