برگزاری همایش نظام ارجاع به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزاری همایش نظام ارجاع به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

این همایش با حضور مقامات سیاسی، روسای دانشگاه های علوم پزشکی، امامان جمعه استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در تاریخ پنج شنبه 8 آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

دراین همایش مسولین بیمارستان فوق تخصصی علوی نیز به نمایندگی از این بیمارستان حضور یافتند.