کنترل فشار خون بالا

در راستای طرح ملی کنترل فشار خون بالا، بیمارستان علوی نیز به عنوان یکی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نقشی پویا و فعال را در این طرح ایفا میکند.

در این خصوص این بیمارستان با اختصاص نیرو های آموزش دیده و متبحر و همچنین فضای فیزیکی مجزا، اقدام به سنجش و ثبت روزانه فشار خون از حدود 50 الی 60 نفر از همشهریان گرامی مینماید.

این طرح از تاریخ 27اردیبهشت ماه آغاز و تا تاریخ 15 تیر ماه ادامه دارد.