حضور اکیپ سنجش فشار خون بیمارستان علوی در هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

به گزارش روابط عمومی این بیمارستان عصر دیروز 27 خرداد ماه 98، تیمی از کادر درمان بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی در نمایشگاه گل و گیاه مشهد استقرار یافته و اقدام به سنجش فشار خون همشهریان گرامی در غالب طرح ملی کنترل فشار خون نمودند.در این طرح که از ساعت 5عصر الی 23 به طول انجامید، تیم سنجش فشار خون بیمارستان علوی از حدود 100 شهروند سنجش فشار خون به عمل آورده، در این سنجش 5 بیمار دارای فشار خون مخفی، 20 بیمار با ارجاع غیر فوری به پزشک و 2بیمار با ارجاع فوری به پزشک مشخص گردیدند.

شایان ذکر است در این طرح تیم تخصصی این بیمارستان با ارائه پمفلت های آموزشی کنترل فشار خون و معرفی بیمارستان علوی، نسبت به افزایش سطح  آگاهی همشهریان گرامی اهتمام ورزیدند.

حضور اعضای محترم مشارکت های مردمی بیمارستان علوی و همچنین ریاست محترم این بیمارستان (جناب آقای دکتر مدقق) موجب دلگرمی و افزایش انگیزه پرسنل اعزامی گردید.