واحد کارگزینی

 مسئول واحد : حسن  رضایی

تحصیلات : لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشجوی فوق لیسانس

سابقه : 12 سال

تلفن : 38047255  ( داخلی 255)

پست الکترونیک : RezaeiH2[@]mums.ac.ir 

هدف واحد منابع انسانی واموررفاهی وپشتیبانی: مدیریت منابع انسانی مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارزش ترین دارائی شرکت یعنی کارکنانی که در آنجا کار می کنند می باشد. شامل فرآیند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب ، توسعه ، نگهداشت و ایجاد انگیزش منابع انسانی است به طوری که بتوان با تامین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در نیروی انسانی و ایجاد محیطی سالم و منصفانه به اهداف فردی ، گروهی و سازمانی دست یافت . مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان ، رویکردهای کلی تر و جدیدتری را در مدیریت نیروی انسانی داشته و رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی دارد. 

 

{/tabs}


منوی اصلی