واحد کارگزینی

 

 

مسئول واحد: نسرین بک چالکی

تحصیلات:  کارشناس روانشناسی بالینی

تلفن: 38513258 (داخلی 269)

پست الکترونیکی:bakchalakin2[@]mums.ac.ir

 

 

شرح وظایف

 1. صدور احکام پرسنل رسمی، پیمانی، تبصره3 ماده2 و مشمولین فانون کار و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب K
 2. صدور کارت پرسنلی برای ورود و خروج کارکنان جدیدالورد( ثبت انگشت و چهره)
 3. ثبت مرخصی استحقاقی و پاس های ساعتی  استعلاجی و اعلام مانده مرخصی در پایان سال.
 4. بررسی و تنظیم قرارداد تفاهم نامه با پزشکان
 5. تهیه مدارک جهت کمک هزینه ازدواج  کارمندان و فرزندان آنها و کمک هزینه فوت و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وجه مربوطه
 6. بررسی شناسنامه کارمندان جهت تداوم یا قطع  کمک هزینه اولاد
 7. کامل نمودن اطلاعات پرسنلی در سامانه آواب
 8. بررسی سنوات خدمتی پرسنل
 9. محاسبه و استخراج اضافه کار، تاخیر در ورود کارکنان
 10. تهیه آمار مورد نیاز نیروها از خدمات پرستاری، مددکاری، تجهیزات پزشکی، رادیولوژی و بخش های دیگر و ارسال آن از طریق سایت دانشگاه
 11. انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان
 12. انجام مکاتبات لازم با سازمان و نهاد های مختلف

 

منوی اصلی