معاون درمان

دکتر امیر مریخی اردبیلی

تحصیلات : دکتری تخصصی بیهوشی

سابقه : 14سال

تلفن : 38513258  ( داخلی 206 )

پست الکترونیک : MerikhiA1{@}mums.ac.ir

منوی اصلی