واحد درمانگاه

 

 

تاریخ افتتاح: مردادماه 95

تلفن پذیرش درمانگاه : 38047239

 

 سامانه نوبت دهی اینترنتی 


پزشکان درمانگاه

درمانگاه فوق تخصصی شامل:

  1. دکتر محمدهادی سعید مدقق (فوق تخصص جراحی عروق)
  2. دکتر غلامحسین کاظم زاده (فوق تخصص جراحی عروق)
  3. دکتر حسن راوری (فوق تخصص جراحی عروق)
  4. دکتر محمدمهدی کامیار(فوق تخصص جراحی عروق)
  5. دکتر اکرم بیک یزدی( فوق تخصص غدد)