برنامه درمانگاه

 

لینک نوبت دهی اینترنتی: http://nobat.mums.ac.ir

فرایند نوبت دهی درمانگاه: مشاهده

فرایند کنسل نمودن نوبت درمانگاه: مشاهده

برنامه کلینیک های تخصصی درمانگاه

 برنامه زمانبندی کلینیک دیابت و پای دیابتی بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی

زمان مراجعه : تمام روزهای هفته بجز ایام تعطیل

نحوه نوبت دهی :  حضوری یا تلفنی (شماره تلفن:38047239-38047245)

 

منوی اصلی