آموزش داروخانه

پروتکل دارو دادن به بیمار


هدف : تجویز صحیح دارو به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی

گروه هدف :  پرستاران و بهیاران

معرفی پروتکل : پروتکل های پرستاری توافق هایی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار می روند و موجب تعیین انتظارات برای مراقبت های پرستاری مؤثر و ایمن می شوند و در جهت  حفظ حقوق مددجویان و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری  موثر می باشند .

پروتکل دارو دادن در جهت تجویز صحیح دارو و به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن شدت عوارض دارویی برای پرستاران و بهیاران تدوین شده است .

 

دانلود این مطلب: پروتکل داروتداخلات دارو با دارو

تداخل دارویی را می توان یک تغییر فعالیت یا modification  اثر یک دارو دانست که در اثر تداخل یک یا چند داروی دیگر بوجود می آید.

درمان بیماری ها غالباً مستلزم تجویز و استفاده از چند دارو می باشد.همچنین ممکن است بیمار به دلیل ابتلا به بیش از یک بیماری در معرض درمان چند دارویی باشد که در این صورت ، توجه به احتمال هر گونه واکنش متقابل بین داروها ضروری می باشد.حدود 200 تداخل دارویی شناخته شده سبب بوجود آمدن عوارض سوءدر انسان ها می شوند.اغلب این تداخلات در یک شرایط خاص کلینیکی مشکل زا می باشندو به غیر آن مشکلی ایجاد نمی کنند.

 

دانلود این مطلب: تداخل دارویی


انسولین

 

دانلود این مطلب: انسولین

 

 منوی اصلی