برنامه درمانگاه

 

برنامه درمانگاه مرداد 1398  

ردیف تخصص شنبه ساعت یکشنبه ساعت دوشنیه ساعت سه شنبه ساعت چهارشنبه ساعت پنج شنبه ساعت
 1   جراحی عروق  دکتر کامیار  8:30-10  دکتر مدقق  10-12  دکتر کاظم زاه  8:30-10  دکتر راوری 8-10   دکتر جلیلی 9-11    
     دکتر جلیلی 14-16  دکتر جلیلی 14-16       دکتر کامیار  12-16    
 فوق تخصص غدد     دکتر بیک یزدی  8:30-10     دکتر بیک یزدی  8:30-12      دکتر بیک یزدی   8:30-10
 متخصص ارتوپد      دکتر موسویان  12-14                
متخصص قلب   دکتر لایقیان  8-10  دکتر الوندی  9-10:30   دکتر لایقیان  8-10   دکتر الوندی  9-10:30    دکتر لایقیان  8-10    
متخصص داخلی                   دکتر صراف 8-11    
جراحی عمومی  دکتر تجلی  15-17      دکتر پاکدل  8-9       دکتر پاکدل 8-9    
تغذیه و رژیم درمانی   آقای نجفی  10:30-12   آقای نجفی   10:30-12   آقای نجفی   10:30-12   آقای نجفی   10:30-12 آقای نجفی   10:30-12 آقای نجفی   10:30-12


فایل برنامه درمانگاه