هزینه ها

هزینه هر شب بستری بیمار مطابق تعرفه های سال 1398

تخت معمولی دو تخته ICU  
18 هزار تومان 110 هزار تومان 84 هزار تومان بیمه طرف قرارداد
 182 هزار تومان  274 هزار تومان  847 هزار تومان ازاد


*مبالغ فوق برای افرادی است که فاقد بیمه تکمیلی می باشند

* بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی خاص و نیروهای مسلح در اتاق های دو تخته به بالا ( سه تخته و چهارتخته) و ICU نیاز به پرداخت هزینه شب تخت ندارد.