معرفی واحد بهبود کیفیت

 

 

مسئول واحد : فهیمه گلمکانی

تحصیلات : کارشناس  مدارک پزشکی و دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارشناس ارزیابی معاونت درمان از سال 91تا کنون

مسئول ستاد مرکزی کمیته های بیمارستانی

سابقه : 10سال

تلفن : 38513258  ( داخلی 266 )

پست الکترونیک : golmakanif1[@]mums.ac.ir 

 

یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته های بیمارستانی است. در راستای تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال کلیه پرسنل، کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی تشکیل می گردد. کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند. در بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی مجموعه اي از کمیته های بیمارستانی برگزار می شود که کلیه آن ها زیر نظر رئیس بیمارستان هستند.


شرح وظایف

 1. تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 2. تعیین و نشر بیانیه رسالت در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 3. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار
 4. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 6. تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت
 7. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 8. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 9.  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 10.  نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 11.  پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 12. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان
 13.  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 14. نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی 
 15. همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره
 16. پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت و ISO,EFQM
 17. بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 18. مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان، تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 19. نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 20. نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها و واحدها
 21. سنجش رضایتمندی بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان
 22. تشکیل جلسات هفتگی با رابطین بهبود کیفیت
 23. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مبحث کیفیت جهت افزایش توان علمی

 

 

 

منوی اصلی