ماموریت و چشم انداز


ماموریت (mission)

بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در منطقه ای زیارتی-توریستی در مجاورت حرم مطهر رضوی قرار دارد. این بیمارستان با بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاهی و کارکنان مجرب و نیز به کمک روزآمدترین دانش، مهارت و فن آوری پزشکی، متعهد به انجام پژوهش های علمی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته جراحی عروق به بیماران ایرانی و غیر ایرانی می باشد.

 


ارزشها (values)

- پایبندی به احكام دين مبين اسلام

- رعايت منشور حقوق بيمار

- اعتقاد به بهبود مستمر کیفیت خدمات

- رعايت اصول حرفه اي و اخلاق انساني در ارائه خدمات

- احترام به حقوق، ارزش ها و اعتقادات کارکنان و سایر ذینفعان سازمان

- تشویق اعضای هیأت علمی و کارکنان به نوآوری و ابتکار

- حفظ ایمنی و سلامت خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان

- اعتقاد به شایسته سالاری و رعایت نظم و انضباط

- رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست و صیانت از شاخص های زیست محیطی

- دسترسی عادلانه به خدمات و عدالت در ارائه خدمات

- اعتقاد به ارائه روشهاي درماني صحيح، موثر و علمیچشم انداز افق 1404(vision)

ما برآنیم تا با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از خلاقیت های فردی و کارگروهی، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری های نوین تمام اعمال مربوط به جراحی عروق را به صورت کاملا مستقل انجام دهیم و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور بویژه شاخص های «عدالت»، «پاسخگوئی» و «کیفیت» در سلامت از هیچ کوششی دریغ نورزیده و به مدد خداوند، به عنوان یکی از برترین بیمارستان های فوق تخصصی جراحی عروق در منطقه خاورمیانه شناخته شویم.