بخش جراحی عروق

 

 

مسئول واحد: حیات مهینی فر

سمت:سرپرستار

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه : 15 سال

تلفن : 38047271  ( داخلی270-271-273)

پست الکترونیک :mahinifarh1{@}mums.ac.ir

 

هدف واحد:

هدف این بخش و در کل مجموعه بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی علوی در وهله‌ی اول سلامت جامعه و سپس رضایت بیمار می باشد. 

 

شرح وظایف

 

  1. پژوهش های جراحی عروق و اندوواسکولار
  2. کلیه بای پس های عروقی اندام
  3. درمان های اندووسکولارعروق محیطی
  4. برگزاری کارگاههای آموزشی
  5. دروه آموزش جراحی عروق برای دستیاران به صورت چرخشی
  6. دوره آموزشی فوق تخصصی جراحی عروق برای دستیاران فلوشیپ
  7. شرکت فعال نمایندگان بخش در کمیته های مرگ و میر ،کنترل عفونت و امور آموزشی بیمارستان
  8. ارائه کنفرانس های ماهیانه توسط پرسنل پرستاری
  9. برگزاری دوره های احیا پایه جهت کمک پرستاران و مامورین بخش و منشی ها
  10. ارزیابی پرونده های بخش به صورت رندوم و ماهیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


منوی اصلی