واحد رادیولوژی

مسئول واحد:عماد شیعه علی

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشدMRT

مسئول فنی:دکترشهرام صدر

سابقه:9 سال

تلفن:38047220(داخلی220)

ایمیل: shiehae2{@}mums.ac.ir

هدف واحد رادیولوژی:انجام خدمات رادیولوژی درداخل بخش  تصویربرداری به منظور تشخخیص ویا کنترل قبل وبعداز عمل جراحی

همکاران:   

 

منیره کریمی

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:2سال

ایمیل: karimim5{@}mums.ac.ir

حامد واعظی

کارشناس پرتوشناسی       

سابقه:6 سال

ایمیل: vaezih2{@}mums.ac.ir

زهرا هودانلو

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:3 سال

ایمیل: houdanlouz2{@}mums.ac.ir


 

 

 {/tabs}