دستورالعمل پذیرش بیماران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 1.مدارک مورد نیاز بیماران

1.1)پذیرش تمامی بیماران الکتیو ( غیر اورژانسی) با کارت شناسایی معتبر صورت می گیرد. ( در مورد بیماران اتباع خارجه به همراه داشتن کارت آمایش یا پاسبورت دارای اعتبار الزامی است) در غیر دارای اینصورت از  پذیرش بیمار معذوریم.

2.1)تمامی بیماران در هنگام پذیرش باید برگه ی دستور بستری به تاریخ همانروز و ممهور شده به مهر پزشک معالج این مرکز را به همراه داشته باشد.

3.1)به همراه داشتن دفترچه بیمه دارای اعتبار طرف قرارداد این بیمارستان در هنگام پذیرش الزامی است در غیر این صورت بیمار به صورت آزاد پذیرش می شود.

4.1)دصورتیکه دفترچه بیمه فاقد اعتبار یا نسخه بیمه باشد در اولین فرصت ممکن پس از پذیرش جهت رفع مشکل مربوطه اقدام گردد.

 

 2.بیمه ها

1.2)بیمارستان در حال حاضر با چهار بیمه پایه ( نیرو مسلح، خدمات درمانی،تامین اجتماعی و کمیته امداد) قراردارد.

2.2)در مورد دارندگان بیمه ی تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و خدمات درمانی در صورتیکه بیمار فرزند دختر بالای 18سال باشد ( وابستگی فرزند) حتما ارایه ی اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه در هنگام پذیرش الزامی است. در مورد بیماران پسر بالای 18 سال ( وابستگی فرزند) ارایه گواهی اشتغال به تحصیل ضروری است.

3.2)بیماران دارای کارت کمیته امداد هنگام پذیرش باید معرفی نامه از کمیته ی امداد داشته باشند جهت گرفتن معرفی نامه باید به آدرس مشهد –بلوار مدرس- مدرس12 مهاونت بهداشت درمان کمیته امداد رجوع کرد.

4.2)در مورد دارندگان بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هنگام پذیرش اصل دفترچه جهت رویت کارشناس بیمه نزد پذیرش نگه داشته می شود و پس از رویت بیمار، دفترچه توسط کارشناس بیمه به بیمار یا همراهی وی تحویل داده خواهد شد.

5.2)اگر بنا به هر دلیلی نیاز به دفترچه بیمه خود دارید می بایست حتما در اولین فرصت دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش عودت نمایید. بدیهی است در صورتیکه در حین زمان تحویل دفترچه به شما کارشناس بیمه مراجعه نموده و موفق به رویت دفترچه نگردد، عواقب آن متوجه شما خواهد بود.

6.2)در صورتیکه بیمار فاقد هر گونه بیمه ای باشد می بایست حتما تا قبل از ترخیص بیمار فرد به خیابان احمد آباد نبش رضا 8 بیمه خدمات درمانی مراجعه نماید.

 

 3.رضایت نامه

1.3)جهت رضایت از بیماران بستری زیر 18 سال، حضور ولی بیمار ( با مدرک شناسایی معتبر) یا قیم بیمار ( با به همراه داشتن قیم نامه) در هنگام پذیرش الزامی است.

1.3)لازم به ذکر است ولی بیمار زیر18 سال پدر و جد پدری ولی می باشند. در صورتیکه فرد دیگری به عنوان قیم ذکر می شود می بایست حتما قیم نامه توسط همراه بیمار ارایه گردد.

 

 4.مبالغ علی الحساب

1.4)تمامی بیماران الکتیو (غیر اورژانسی) باید هنگام پذیرش مبلغی را به عنوان علی الحساب به واحد پذیرش پرداخت نمایند که این مبلغ با توجه به kجراحی و نوع بیمه از فردی به فرد دیگر متغیر است.

2.4)بیماران خدمات درمانی به جز بیماران دارای دفترچه روستایی باید 10 درصد مبلغ کل را پرداخت نمایند.

3.4)بیماران دارای بیمه روستایی خاص 3 درصد کل هزینه را باید پرداخت کنند.

4.4)بیماران دارای بیمه روستایی دارای کد ارجاع 3 درصد کل هزینه را باید پرداخت نمایند.

5.4)بیماران دارای بیمه روستایی فاقد کد ارجاع 5 درصد کل هزینه را باید پرداخت نمایند.

6.4)دارندگان بیمه ی روستایی جهت گرفتن کد ارجاع باید به آدرس زیر مراجعه نمایند

مشهد- مرکز بهداشت – واقع در پنج راه پایین خیابان- اول بلوار وحدت

7.4)بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی عادی باید 10 درصد کل هزینه را باید پرداخت نمایند.

8.4)بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی خاص در هنگام پذیرش مبلغی پرداخت نمیکنند.

9.4)در مورد دارندگان بیمه ی نیروهای مسلح نیازی به پرداخت مبلغ علی الحساب در هنگام پذیرش نمی باشد.

10.4)بیماران دارای کارت کمیته امداد نیز باید 10 درصد کل هزینه را پرداخت نمایند.

 

 5.دسترسی به مدارک بیمار

1.5)در صورتی که نیاز به مدارک بیمار خود جهت ادامه درمان دارید می توانید همراه با درخواست کتبی پس از ترخیص به واحد فناوری اطلاعات سلاامت مراجعه نمایید

2.5)در صورتی که مدارک خود را به منظور ارایه به سازمان (پزشکی قانونی، بیمه،دادگاه و سایر سازمان ها) نیاز دارید می بایست ابتدا به سازمان مربوط جهت اخذ نامه مراجعه نمایید. پس از دریافت نامه مذکور در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد فناوری اطلاعات سلامت مراجعه نمایید.

3.5)خلاصه پرونده کامل در هنگام ترخیص به بیماران ارایه می گردد.