امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

1- ساماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت از بیماران

2- ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان

3- هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت

غلامحسین خدائی
نائب رئیس شورا

حسن پور حسینی
عضو اصلی هیئت مدیره
محمد هادی سعید مدقق
عضو اصلی هیئت مدیره

محمد قانعی
عضو اصلی هیئت مدیره
سید جواد حسینی
عضو اصلی هیئت مدیره

سید مرتضی احتشام فر
عضو اصلی هیئت مدیره

فاطمه صادقی پور کرمانی
عضو علی البدل اول
محمد بیانی
دبیر شورا