امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوع اتاق

مبلغ با بیمه های طرف قرار داد

(به ازای هر شب بستری)

مبلغ به صورت آزاد

(به ازای هر شب بستری)

اتاق دوتخته 110 هزار تومان 274 هزار تومان
اتاق سه تخته و چهار تخته 18 هزار تومان 182 هزار تومان
تخت ICU 84.730 هزار تومان

847.300 هزار تومان


* بیماران دارای بیمه تامین اجتماعی خاص و نیروهای مسلح در اتاق های دوتخته به بالا (سه تخته و چهار تخته) و ICU نیار به پرداخت هزینه شب تخت ندارند.

* بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با دانشگاه هزینه تخت تا اتاق دو تختی در تعهد سازمان بیمه تکمیلی می‌باشد.