بخش اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رییس بخش اورژانس: دکتر محمدمهدی کامیار

سرپرستار بخش: حمیده خاکی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه : 15 سال

تلفن : 38047233  ( داخلی 233-234)

پست الکترونیک : khakibh2[at]mums.ac.ir

 

 

  1. بخش اورژانس بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی علوی در طبقه منفی یک قرار دارد که داراي 5 تخت تحت نظر، یک درمانگاه عمومی ، واحد تزریقات، پانسمان و یک اتاق CPR می‌باشد. علاوه بر فضای بستری موقت بیماران دارای یک اتاق مجهز CPR و واحد تریاژ بیمار می باشد.

  2. پزشک اورژانس به‌صورت 24 ساعته مقیم می‌باشد و در صورت نیاز به رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، پزشکان مزبور به‌صورت گوش‌به‌زنگ (آنکال) در خدمت مراجعین محترم می‌باشند.تمامی بیماران در بدو ورود تریاژ (غربال) شده و کلیه اقدامات ضروري اولیه که شامل نوار قلب، آزمایشات اورژانسی، رادیوگرافی و سونوگرافی‌ انجام می‌گردد.

  3. ویزیت سرپایی بیماران غیر اورژانس و نیز انجام پانسمان و تزریقات ویژه خانم‌ها و آقایان به‌صورت جداگانه 24 ساعته ارائه می‌گردد.

  4. واحد پذیرش اورژانس در ورودي اورژانس قرارگرفته و در پذیرش بیماران اورژانسی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

  5. مراجعین اغلب دارای مشکلات عروقی از قبیل انسداد شریان، کاهش خونرسانی بافتی،زخم پای دیابتی همراه با کاهش نبض یا بدون نبض، اختلال کاتتر دائم و موقت، DVT و ... می باشند و یا بیماران دیالیزی هستند که جهت انجام AVF، تعبیه کاتتر، گذاشتن رگ مصنوعی (گورتکس) بصورت سرپایی پذیرش شده اند.

  6. همچنین موارد اعزام از شهرستان یا دیگر مراکز درمانی شهر، حتما با هماهنگی و گرفتن پذیرش توسط ستاد هدایت قبل از اعزام با این مرکز صورت می گیرد.

  7. در ابتدا مشخصات بیماران در سیستم HIS بیمارستان توسط پرستار تریاژ ثبت شده و توسط پزشک عمومی مستقر در اورژانس ویزیت می شود و پس از تشکیل پرونده اورژانس و انجام اقدامات اولیه، بیمار توسط فلوی محترم ویزیت شده و در صورت نیاز در هر زمان از شبانه روز به اتاق عمل منتقل می گردد.

  8. آزمایشات و گرافی بیمار در سیستم HIS ثبت شده و در پاراکلینیک بیمارستان که در مجاورت اورژانس می باشد انجام می پذیرد.

  9. بخش اورژانس دارای 5 کابین می باشد که در هر کابین یک تخت معاینه همراه با کپسول اکسیژن قرار دارد. همچنین اتاق CPR در مجاورت تریاژ و اتاق پزشک قرار دارد تا به محض تریاژ بیمار در سطح یک، منتقل اتاق  CPR شود و عملیات احیا صورت پذیرد.

 
1-مراجعه حضوری به پرستار تریاژ
2-ارجاع از ستاد هدایت