بخش جراحی عروق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد: خانم چوپانیان

سمت:سرپرستار

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه : 

تلفن : 38047271  ( داخلی270-271-273)

پست الکترونیک :ChopanianF1[at]mums.ac.ir

 

هدف واحد:

هدف این بخش و در کل مجموعه بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی علوی در وهله‌ی اول سلامت جامعه و سپس رضایت بیمار می باشد. 

 

 اشتغال به طرح در اورژانس داخلی بیمارستان قائم در سال 1380

از سال 1380 الی 1388 اشتغال در مراکز درمانی خصوصی

از سال 1388 استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش ICU بیمارستان امداد

از سال 1397 تا کنون مسئول بخش جراحی عروق بیمارستان علوی

  1. پژوهش های جراحی عروق و اندوواسکولار

  2. کلیه بای پس های عروقی اندام

  3. درمان های اندووسکولارعروق محیطی

  4. برگزاری کارگاههای آموزشی

  5. دروه آموزش جراحی عروق برای دستیاران به صورت چرخشی

  6. دوره آموزشی فوق تخصصی جراحی عروق برای دستیاران فلوشیپ

  7. شرکت فعال نمایندگان بخش در کمیته های مرگ و میر ،کنترل عفونت و امور آموزشی بیمارستان

  8. ارائه کنفرانس های ماهیانه توسط پرسنل پرستاری

  9. برگزاری دوره های احیا پایه جهت کمک پرستاران و مامورین بخش و منشی ها

  10. ارزیابی پرونده های بخش به صورت رندوم و ماهیانه