سوپروایزر کنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 مسئول واحد: وجیهه خواجوئی

تحصیلات : کارشناسی پرستاری

سابقه : 13 سال

تلفن : 38047284

 KhajoueiV1[at]mums.ac.ir: پست الکترونیک

 

 1. کاهش میزان عفونت بیمارستانی
 2. کاهش عوارض ناشی از عفونت بیمارستانی
 3. کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی
 4. اتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
 5. فعالیت در راستای اهداف استراتژيك بیمارستان و دانشگاه

 1. تدوین کتابچه خلاصه عفونتهای بیمارستانی جهت مطالعه پرسنل جدید
 2. تهیه دستورلعملهای کنترل عفونت (گندزدائی، بیماریابی، احتیاطات اساندارد، تزریقات ایمن، نمونه گیی از بافت و ترشحات زخم، استفاده از اشعه ماوراء بنفش، مدت زمان نگهداری و تعویض اقلام و وسایل، یخچالهای دارویی)
 3. تهیه فرایندهای کنترل عفونت (بیماریابی و مواجهه شغلی)
 4. تهیه شاخصهای کنترل عفونت
 5. تهیه روشهای اجرایی منطبق بر سنجه های اعتبار بخشی
 6. تهیه دیسپنسرهای دیواری و سرتختی و تجهیز بخش جراحی عروق، اورژانس، اتاق عمل و ICU
 7. تهیه پمفلتهای کنترل عفونت (آنفولانزای H1N1، هپاتیت ب، توصیه های بهداشتی برای ملاقات کنندگان و ششستشوی دست) و ارسال به بخشها
 8. تهیه اندیکاتورهای کلاس 4، 6، BD و بیولوژیک
 9. تهیه کاغذ کرپ در دو رنگ جهت واحد CSR
 10. تهیه ظرف درب دار جهت ضدعفونی و غرقه سازی ابزار و تجهیزات و همچنین سبد درب دار جهت حمل ستهای استریل
 11. تهیه ستهای حفاظت فردی و ارائه به بخش جراحی، اورژانس و اتاق عمل
 12. برگزاری کلاس آموزشی برای کمک بهیاران و کمک پرستاران به صورت گروهی و فردی در 4 نوبت با همکاری واحد آموزشی
 13. تهیه تابلوی احتیاطات استاندارد برای بخشها
 14. پیگیری جهت راه‌اندازی واحد واکسیناسیون در بیمارستان
 15. تشکیل پرونده بهداشتی جهت پرسنل درمانی
 16. انجام بازدیدهای ماهانه از بخشهای درمانی منطبق بر چک لیستهای معاونت درمان
 17. پیگیری واکسیناسیون نیروهای جدید و کمک بهیاران و کمک پرستاران و موارد مواجهات شغلی در پرسنل
 18.  برگزاری جلسات ماهانه کمیته کنترل عفونت