مدیر خدمات پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: محمودرضا سبحانی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سابقه: 29سال

تلفن: 38047257

ایمیل: sobhaninmr1[at]mums.ac.ir

 

 

 1. کلیه کادر درمان اعم از پرستاران، بهیاران، کمک پرستار، تکنسین‌ها و کارشناس بیهوشی و اتاق عمل زیرمجموعه این واحد می‌باشند.
 2. تهیه و ارسال گایدلاین های عمومی و تخصصی پرستاری به بخش ها
 3. برگزاری آزمون های غیرحضوری از کلیه پرسنل با کسب نمره قبولی 90 درصد
 4. برآورد مرتب نیروی انسانی بخش ها در ابتدای هر فصل با محاسبه کمبودهای پرسنلی
 5. برنامه ریزی جهت بازدید از بخش ها توسط سوپروایزان بالینی
 6. بازنگری و تصحیح و تکمیل چک لیست های بازدید به طور مستمر به نحوی که همراه با پیشرفت های روز پرستاری به روز گردیده و  باعث ارتقاء مستمر وضعیت پرستاری می گردد .
 7. برگزاری جلسات مرتب ماهیانه با سرپرستاران
 8. جلسات روزانه با سوپروایزران جهت اطلاع رسانی و بررسی و حل مشکلات احتمالی
 9. برگزاری کلاس های آموزشی کددار ( آموزش ضمن خدمت ) جهت پرسنل در کلیه رده ها ( که شرح کامل آن در قسمت واحد آموزش موجود است ).
 10. بازبینی و تکمیل پرونده های بهداشتی پرسنل .
 11. تدوین برنامه استراتژیک مدیریت پرستاری با مشارکت سرپرستاران و سوپروایزران
 12. اجرای سنجه های اعتبار بخشی و برگزاری جلسات توجیهی مستمر جهت پرسنل پرستاری.

 

استخدام شبکه بهداشت و درمان نیشابور ۱۳۷۲

انتقال محل خدمت به بیمارستان امام رضا مشهد ۱۳۷۵

سرپرستار بخش های اورژانس قلب-قلب و پست آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا ۱۳۷۶

سرپرستار بخش های قلب و سی سی یو و کلینیک های تخصصی قلب و عروق ۱۳۸۰

همزمان کارشناس اداره بازرسی دانشگاه همزمان و عضوگروه تحقیق  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه از۱۳۸۱

سرپرستار بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا ۱۳۸۸

سوپروایزر بالینی بیمارستان امام رضا ۱۳۸۹

آموزش های تخصصی : بیش از 1200 ساعت آموزش ضمن خدمت

طی دوره های متعدد مدیریتی از جمله ارزيابي عملکرد مديران و کارمندان- دوره مدیریت خدمات پرستاری- آشنايي با سامانه اطلاعات نظام اداري فنون مديريت جلسات اثربخش-مديريت خطر و ايمني بيمار-آشنائي با قوانين و مقررات تخلفات اداري کارکنان-آشنائي با آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها     ( ويژه مديران )- وظايف و نقش هاي سرپرستي-کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت- مناسبات انساني

درکادرپرستاري- ارزيابي عملکرد مديران و کارمندانآشنايي با مباني حاکميت باليني و روشهاي تامين کيفيت - دوره آموزشی تخلفات اداری- دوره های آموزشی تعالی سازمانی- مدیریت بحران عضویت فعال در کمیته های بیمارستانی از سال 1376- شرکت در کارگاه های ارتقاء مستمر کیفیت و......

شرکت در برنامه های آموزشی و همایش های علمی- مدیریتی بین المللی داخل و خارج از کشور
COURSE OF NURSING ANGIOGRAPHY HAMBURG-GERMANY 1992
Crossroads Institute in a box coronary Intervention UAE 2008 
ESC Congress Paris 2011

همکاری در مطالعات پژوهشی مختلف از جمله :انجام آزمایشات ایمونولوژیک قبل از انجام کاتتریسم قلبی 2010
Efficacy of retrograde filling on antegrade flow of coronary artery with significant stenosis  

دوره هاي آموزشي - بهبود مديريت  82  

دوره هاي آموزشي - عمومي  370  

دوره هاي آموزشي تخصصي - شغلي و مشترک اداري  680 

دوره هاي آموزشي تخصصي - آموزش مداوم  94  

آموزش ICDL 130