واحد تغذيه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مسئول واحد : عليرضا نجفي

تحصیلات : لیسانس تغذیه

سابقه : 4 سال

تلفن : 38047252 

 najafia2[at]mums.ac.ir :پست الکترونیک

 
 

 
 

شرح وظایف کلی:

 

 1. تعامل و هماهنگی با مدیریت بیمارستان جهت ارتقاء کیفیت خدمات بخش تغذیه
 2. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه
 3. همکاری و هماهنگی با کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه با شرکت در نشست های دوره ای و جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و مشارکت در پیاده سازی طرح های قابل اجرا در بیمارستان
 4. انجام امور محوله مرتبط شغلی از طرف کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه
 5. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و یکساله به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه
 6. پیگیری مشکلات اعلام شده توسط کارشناس تغذیه معاونت و یا ناظرین وزارت بهداشت طی بازدید های دوره ای و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها با همکاری مراجع ذیربط
 7. آگاهی و  تسلط کامل بر برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط
 8. اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان
 9. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و تلاش جهت تامین نیروی انسانی لازم و کافی برای بیمارستان از طریق مراجع ذیربط
 10. تلاش در اجرای ضوابط بخش تغذیه به بهترین نحو ممکن و نظارت مستمر بر نحوه پیاده سازی آن
 11. بارگذاری اطلاعات غذایی و تغذیه ای در سایت یا شبکه الکترونیک بیمارستان

 

شرح وظايف در حیطه مشاوره تغذیه:

 1. تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران به دنبال ارزیابی اولیه پرستار و یا درخواست مشاوره پزشکان
 2. نیازسنجی و پیش بینی راهکارهای تامین مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران
 3. تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره ویژه و مستقیم به بیماران مبتلا به : دیابت، فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی، سرطان ها، سوختگی، سکته، نارسایی حاد کلیه، همودیالیز، سیروز کبدی، پیوند اعضاء، زخم بستر، سوء تغذیه و سوء جذب، بیماری های نورولوژیک منجر به اختلال بلع، جراحی شکمی، پنومونی، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) ، بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، ضربه به سر، ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل.
 4. پیگیری روند تغذیه بیمار بستری بر اساس سیر درمان و بهبود بیمار بستری و تکمیل فرم پیگیری تغذیه ای بیمار
 5. پیگیری موارد نامطلوب (کامل نخوردن غذا، نرسیدن بموقع غذا، ناقص بودن ترکیب تغذیه ای غذا، طبخ نامطلوب غذا و ...) از بیمار، همراه بیمار، کادر پرستاری یا به استناد موارد ثبت شده در پرونده بیمار
 6. نظارت برحسن اجرای برنامه های غذایی تنظیم شده برای بیماران رژیمی
 7. نظارت بر ارائه صحیح غذای رژیمی به بیماران با توجه به رژیم خاص تجویز شده برای جلوگیری از خطا در تحویل غذاهای رژیمی به بیماران
 8. بکارگیری مکملهای بیمارستانی و محلول های تجاری جهت بیماران واجد شرایط
 9. نظارت بر نحوه استفاده پرستاران از محلول های تجاری برای گاواژ بیماران
 10. تنظیم فرمول محلول گاواژ بیماران در صورت عدم دسترسی به محلولهای از پیش آماده تجاری
 11. آموزش پرستاران در خصوص نحوه تکمیل اطلاعات تغذیه ای بیماران بستری در فرم های مراقبت پرستاری
 12. انجام مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری و سرپایی در کلینیک سرپایی تغذیه بیمارستان
 13. نظارت و کنترل کلیه بروشورهای آموزشی تغذیه تهیه شده برای بیماران سرپایی و بستری از جهت صحت و انطباق با پروتکل ها و مبانی تغذیه
 14. دارا بودن مهارت تفسیر داده های آزمایشگاهی در بیماری های مرتبط با تغذیه و تنظیم رژیم غذایی بر اساس آن
 15. گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری بویژه موضوعات تغذیه بالینی
 16. تشکیل جلسات توجیهی آموزشی تغذیه برای پرسنل درمانی
 17. هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی برای کارکنان و سنجش اثربخشی آنها
 18. آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه در بیماریها و آموزش به بیماران و همراهان بیمار در زمان بستری و ترخیص
 19. آموزش به بیمار و همراهان در خصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار
 20. تهیه مطالب آموزشی تغذیه ای جهت درج در سایت بیمارستان
 21. پیگیری روند بهبودی بیمار پس از ترخیص به روش های ممکن
 

شرح وظایف در حیطه مدیریت خدمات غذایی:

 1. شرکت در جلسات مناقصه و نظارت بر عقد قرارداد های غذا از جهت رعایت ضوابط بخش تغذیه توسط پیمانکار
 2. تعامل و همکاری با واحد بهداشت محیط در ارتقاء کیفیت خدمات غذایی
 3. تهیه و تکمیل چک لیست امتیازدهی شرکت های خصوصی پیمانکاری طبخ و توزیع غذا بر اساس مفاد قرارداد
 4. تنظیم برنامه غذایی بیماران  و پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای
 5. به روز رسانی و تامین تجهیزات بخش خدمات غذایی شامل آشپزخانه، اتاق های تغذیه , انبارهای بیمارستان مربوطه با همکاری واحد بهداشت محیط
 6. برنامه ریزی جهت حسن اجرای تامین، حفظ کیفیت و ترکیب تغذیه ای و سلامت وعده های غذایی در نوبت های کاری بیمارستان )مانند شیفت شب و ...( با همکاری واحد بهداشت محیط
 7. برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خدمات غذایی
 8. بررسی مشکلات پرسنل آشپزخانه از جمله تجهیزات و امکانات مورد نیاز، فضای کار و مکان استراحت و تلاش برای اصلاح مشکلات
 9. اجرای ضوابط بخش تغذیه در محدوده خدمات غذایی و تلاش در رفع مشکلات و نواقص موجود
 10. نظارت و کنترل ثبت و سازماندهی اولیه آمار روزانه غذا و ارائه به آشپزخانه با کمک ناظر غذا و با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
 11. نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی،طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها (جنبه های بهداشت محیط موارد فوق بر عهده واحد بهداشت محیط است) با استفاده از چک لیست.
 12. برنامه ریزی و کدبندی غذاهای رژیمی برای سرو و توزیع غذاها به تفکیک بیماران
 13. تهیه و تنظیم برنامه میان وعده بیماران، حداقل برای گروه های آسیب پذیر (کودکان، مادران باردار، بیماران دیابتیک، سالمندان و ...)
 14. نظارت بر سرو غذا در رستوران و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود با استفاده از چک لیست
 15.  نظارت بر نحوه استفاده از وسایل و ابزار آشپزخانه، رستوران، آبدارخانه و بخش ها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود با استفاده از چک لیست
 16. آموزش نحوه تهیه محلول گاواژ و نظارت بر تهیه آن در اتاق گاواژ (شامل محلول دست ساز و پودر آماده تجاری)
 17.  نظارت بر برچسب گذاری غذاهای رژیمی
 18.  نظارت بر توزیع درست غذای رژیمی برای بیماران
 19.  توزین تصادفی غذاهای توزیع شده برای بیماران
 20. نمونه برداری تصادفی از مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت تائید قابلیت مصرف آن
 21.  تنظیم فرم و اجرای رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات غذا و اقدام جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات
 22.  تنظیم و کنترل بودجه خدمات غذایی، قراردادهای غذا ، نوشیدنی ها و میان وعده ها
 23.  گذراندن دوره های آموزشی منظم و ادواری مرتبط با حیطه کاری
 24. نظارت و پایش باقیمانده مواد غذایی و ضایعات و کنترل هزینه های ناشی از آن