واحد رادیولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد:عماد شیعه علی

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشدMRI

مسئول فنی:دکترشهرام صدر

سابقه:6 سال

تلفن:38047220

ایمیل: shiehae2[at]mums.ac.ir

هدف واحد رادیولوژی:انجام خدمات رادیولوژی درداخل بخش  تصویربرداری به منظور تشخخیص ویا کنترل قبل وبعداز عمل جراحی

 

همکاران:   

 

منیره کریمی

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:5 سال

ایمیل: karimim5[at]mums.ac.ir

نیلوفر تیموری

کارشناس پرتوشناسی       

سابقه:5 سال

ایمیل: teymoorin2[at]mums.ac.ir

زهرا هودانلو

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:5 سال

ایمیل: houdanlouz2[at]mums.ac.ir