واحد فیزیوتراپی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: سید محمد شجاعی

تحصیلات: کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک: ShojaeiMH5[at]mums.ac.ir

 

معرفی بخش
در حال حاظر بخش فیزیوتراپی دربیمارستان علوی تنها آماده ارائه خدمات به بیماران بستری می باشد.

 

 1. نظارت بر فعالیت‌های درمانی دستیار فیزیوتراپی، تکنسین فیزیوتراپی، کمک فیزیوتراپی
 2.  تشکیل پرونده جهت بیماران فیزیوتراپی
 3.  ثبت کلیه نکات مربوط به بیمار و مراحل درمان و کلیه وقایع در حین درمان
 4. جمع آوری وگزارش کلیه آمار درمانی بیماران به مسئول بخش
 5.  آموزش و توصیه به بیماران یا همراهان آنها
 6.  شرکت در بازآموزی‌ها بطور سالیانه و ارائه مدارک مربوطه
 7. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای
 8. بررسی و معاینه انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، نا تواناییها
 9. تشخیص محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا بیماری‌ها
 10.  طراحی و برنامه ریزی برای درمان
 11.  مشاوره و آموزش به بیمار
 12.  اجرای مداخلات درمانی مانند:مانوال تراپی، الکتروتراپی، تمرین درمانی، هیدروتراپی
 13.  ارزیابی پیشرفت بیمار
 14.  ثبت مراحل درمان
 15.  تهیه گزارش درمان در پایان آخرین جلسه درمانی جهت ارائه به پزشک ارجاع دهنده
 16.  ارائه خدمات درمانی به بیماران اعم از سرپائی یا بستری مطابق دستورالعمل مسئول بخش
 17.  انجام سایرامورمحوله از طرف مسئول بخش درحدود اخلاق حرفه ای‌
 18.  حفظ اطلاعات و اسرار مربوط به کارکنان وبیماران
 19. عدم دخالت دراموردرمانی همکاران و درصورت نیازگزارش به مسئول بخش