واحد بهداشت محیط و حرفه ای

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد:حجت بهاری                                       

کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
شماره تماس: 38513258   (داخلی 251)
پست الکترونیک:BahariHJ2[at]mums.ac.ir

 

 1. هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
 2.  تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف
 3.  نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 4.  بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن
 5. كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود
 6.  نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 7.  نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 8. نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب
 9.  كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
 10.  نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان
 11.  اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان
 12.  بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود
 13.  پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط
 14. نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل : ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
 15.  نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
 16. نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )
 17. ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
 18. ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )
 19. نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .
 20. ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین
 21. انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
 22. فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان
 23. بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده

آشنایی با پسماندهای بیمارستانی

 1. پسماند آسیب شناسی (پاتولوژیک): بافتها و اعضای بدن انسان، جنین سقط شده، خون و سایر مایعات بدن پسماند آسیب شناسی (پاتولوژیک) یا پسماند آناتومیک خوانده می شود.
 2. پسماند پرتوزا (رادیواکتیو): مواد دورریز پرتوزا مانند مایعات رادیوتراپی وظروف و وسایل آلوده به آن ، ادرار و مدفوع بیماران تحت رادیوتراپی و ... پسماند پرتوزا (رادیواکتیو) خوانده می شود.
 3. پسماند پزشکی: به کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی (نظیر: بیمارستان ها، پلی کلینیک ها، درمانگاهها، سازمان انتقال خون، مطب ها، خانه های بهداشت و...)، مراکز تحقیقات پزشکی و آزمایشگاههای تشخیص طبی، پسماند پزشکی گفته می شود. پسماند تولید شده در اثر فعالیت های درمانی در منازل مانند تزریق انسولین دیالیزو... نیز در گروه پسماند پزشکی قرار می گیرد. در برخی موارد از واژه های دیگر از جمله " پسماندهای بهداشتی درمانی " زباله های بیمارستانی " برای توصیف این نوع پسماند استفاده شده است.
 4. پسماند پزشکی ویژه: به کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی (نظیر: بیمارستان ها، پلی کلینیک ها، درمانگاهها، سازمان انتقال خون، مطب ها، خانه های بهداشت و...)، مراکز تحقیقات پزشکی و آزمایشگاههای تشخیص طبی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت و مدیریت ویژه نیاز دارند، پسماند پزشکی ویژه خوانده می شود.
 5. پسماند دارویی: داروهای اضافی و تاریخ مصرف گذشته، بطری و جعبه دارو که در صورت رها سازی در محیط برای انسان و محیط زیست مضرباشد، پسماند دارویی خوانده می شود.
 6. پسماند ژنوتوکسیک: پسماند حاوی مواد سمی برای DNA  که موجب جهش یا سرطان می شود، از جمله پسماند حاوی داروهای سیتو توکسیک (که اغلب در درمان سرطان به کار می روند)، پسماند ژنوتوکسیک خوانده می شود.
 7. پسماند شیمیایی: مواد شیمیایی دورریز نظیر گندزداهای اضافی و تاریخ مصرف گذشته، حلال ها، موادآزمایشگاهی و... که در صورت رها سازی در محیط برای انسان و محیط زیست مضرباشد، پسماند شیمیایی خوانده می شود.
 8. پسماند عادی (شبه خانگی): به کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی (نظیر: بیمارستان ها، پلی کلینیک ها، درمانگاهها، سازمان انتقال خون، مطب ها، خانه های بهداشت و...)، مراکز تحقیقات پزشکی و آزمایشگاههای تشخیص طبی که غیر خطرناک بوده و خصوصیاتی مشابه پسماند خانگی دارد (نظیر پسماند تولید شده در بخش های اداری، آشپزخانه و فضای سبز)، پسماند عادی یا شبه خانگی خوانده می شود.
 9. پسماند عفونی: پسماند حاوی میکروارگانیزم های بیماریزا مانند کشت های آزمایشگاهی، پسماند بخش ایزوله، باند، مواد و وسایلی که در تماس با بیماران عفونی بوده اند و مواد دفع شده از این بیماران، پسماند عفونی خوانده می شود.
 10. پسماند نوک تیز و برنده: وسایل و لوازم دورانداختنی دارای نوک، برجستگی های تیز یا لبه های برنده، با قابلیت بریدن یا سوراخ کردن پوست نظیر سوزن سرنگ، وسایل تزریقات، چاقوی جراحی، تیغ، شیشه شکسته و... پسماند نوک تیز و برنده خوانده می شود.
 

کنترل انتقال عفونت از طریق هوا

در بیماریهای منتقله از هوا( بیماری های که از فاصله بیش از یک متر انتقال می یابند)، عامل بیماری از طریق ذرات بسیار کوچک (با قطر کمتر از 5 میکرون متر) وارد دستگاه تنفسی می شوند. بیماریهایی نظیر سل، سرخک، سرخچه، آبله مرغان و زونا در این گروه قرار می گیرند.برای انتقال این نوع بیماریها، تماس نزدیک با فرد بیمار بسیار لازم نیست و تنها تنفس کوتاه مدت در اتاق مشترک با فرد بیمار ممکن است موجب انتقال بیماری شود، بنابراین برای پذیرش بیماران مبتلا به سل، سرخک، سرخچه، آبله مرغان و زونا باید برنامه ویژه ای ترتیب داد و اقدامات زیر را به انجام رسانید:

 1. در صورت امکان باید بیماران منتقله از هوا در پایان ساعت کار وقت ملاقات داد.
 2. این بیماران نباید به هیچ وجه در سالن انتظار سایر مراجعه کنندگان قرار گیرند.
 3. به این بیماران باید ماسک N95 داده شود تا در مرکز ازآن استفاده کنند.
 4. در زمان معاینه، نمونه برداری این بیماران باید درب را بسته و از ورود سایر بیماران جلوگیری نمود و در صورت امکان پنجره اتاق را باز نمود.
 5. پرسنل در زمان معاینه بیمار مبتلا به سل عفونی باید از ماسک N95 استفاده کند، اما پرسنل واکسینه شده در مقابل سرخک، سرخچه و آبله مرغان برای ویزیت بیماران مبتلا به این بیماریها نیازی به استفاده از ماسک ندارند.
 6. بعد از ویزیت این بیماران درصورت امکان باید چند دقیقه فرصت داد تا هوای اتاق تهویه شده و سپس به ویزیت افراد مراجعه کننده در اتاق های نمونه برداری ادامه داد.
 7. در بخش هایی که افراد مبتلا به سل عفونی بطور مرتب رفت و آمد دارند، باید بر روی سیستم تهویه یک دستگاه فیلتراسیون با کارایی بالا نصب شود و هوای داخل آن باز چرخش نشود.
 8. در اماکنی که بیمار مبتلا به سل عفونی بطور مرتب رفت و آمد دارند، پرسنل باید به طور دوره ای آزمایش پوست توبرکولین بدهند.