واحد امین اموال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول بخش: محمد بیانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مسئول واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

دبیر کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

 مسئول حقوق گیرندگان خدمت

شماره تماس: 38047202

پست الکترونیک: bayanimh2[at]mums.ac.ir

 

هدف واحد امین اموال : حفظ و حراست از اموال دولتی

 

 

 1. رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
 2. تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 3. کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
 4. صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
 5. کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 6. تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 7. به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
 8. تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
 9. ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه
 10. ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 11. تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه
 12. تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه    
 13. تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه
 14. در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی
 15. اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 16. اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال