واحد کارپردازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: مرضیه دادمحمدی                                                                 

تحصیلات : لیسانس

تلفن : 38047253

پست الکترونیک : dadmohammadim3[at]mums.ac.ir

 

 

 

 1. پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
 2. پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
 3. تلاش و دقت براي گزينش بهترين نوع كالا و مواد براي خريداري
 4. تهيه نمونه كالا و ارائه به سرپرست مربوطه براي تطبيق با مشخصات آن
 5. كسب آگاهي دقيق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمينان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
 6. پيگيري و اقدام جهت حمل اجناس خريداري شده به انبار
 7. تحويل اجناس خريداري شده به انبار و دريافت رسيد
 8. دريافت استعلام بها پس از تأمين اعتبار و دريافت تنخواه‌گردان لازم
 9. تنظيم سند هزينه از اجناس خريداري شده برابر با فاكتور
 10. ارائه اسناد و دريافت مجدد تنخواه‌گردان
 11. واريز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
 12. اقدام در مورد ثبت اجناس خريداري شده در دفاتر مربوطه
 13. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق