HIS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: طیبه کاری

تحصیلات :کارشناس مدارک پزشکی

سابقه : 10 سال

تلفن : 38047266 ( داخلی 266 )

پست الکترونیک : karit1[at]mums.ac.ir

  

 

سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information System)
عملکرد سازمان پیچیده اي با بخش هاي متعدد مانند بیمارستان نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد. اطلاعات ممکن
است مربوط به مراقبت از بیمار یا عملکرد خود بیمارستان باشد؛ لذا تفکیک بین اطلاعات مربوط به بیماران و اطلاعات مربوط به خودبیمارستان اهمیت دارد.این نیازها را می توان با سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) پاسخ داد.

HIS عملکرد ویژه
1. پشتیبانی از فعالیت هاي روزانه
2. پشتیبانی از برنامه ریزي و سازماندهی فعالیت هاي روزانه
3. پشتیبانی کنترل و اصلاح فعالیت هاي برنامه ریزي شده و هزینه هاي آن ها
4. پشتیبانی تحقیقات بالینی با استفاده از بانک اطلاعاتی سیستم اطلاعاتی بیمارستانی

مفهوم HIS
سیستم اطلاعاتی که در آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی به نحو جامعی ذخیره شده و از آن جا در زمان و مکان نیاز به
اطلاعات در فرم هاي ویژه در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.

به عبارت دیگرهدف HIS پشتیبانی ازفعالیت های بیمارستانی درسطوح عملی،تاکتیکی واستراتژیک می باشد.

دوهدف مهم HIS در بیمارستان هاي دانشگاه عبارت است از:
- پشتیبانی از تحقیق
- پشتیبانی از آموزش


اهداف HIS درایران
از آن جا که بیمارستان هاي آموزشی و غیرآموزشی تحت نظارت دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور هستند بنابراین
بخش اعظم ارائه خدمات بهداشتی – درمانی را بر عهده دارند و با در نظر گرفتن ارزش افزوده اي که استفاده از
سیستم مذکور در امور بهداشت و درمان کشور دارد، لازم است بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور طی
یک برنامه زمانبندي شده به این سیستم مجهز شوند.

 

 1. آموزش کلیه کاربران سیستم ها شامل ( پزشکان , پرسنل و..)
 2. آماده سازی فایلهای راهنما در قسمتهای مختلف متناسب با شرایط کاری بیمارستان
 3. نصب و راه اندازی سیستم  HIS  روی کلاینت های جدید و مشکل دار
 4. نصب نرم افزارهای جانبی مرتبط به  HIS  روی کلاینتهای کاربران
 5. بررسی خطاهای اعلام شده توسط کاربران و راهنمایی یا رفع خطا در حد امکان
 6. بررسی نیازمندیهای جدید کاربران , تحلیل اولیه و انتقال به تیم پشتیبان  HIS
 7. نصب پرینترو تنظیمات اولیه مرتبط به گزارشات  HIS  روی پرینترها
 8. تعریف کاربران و اعمال دسترسیهای مورد نیاز کاربران
 9. مدیریت کاربران غیر فعال شده و اطلاعات مربوط به پزشکان و رزیدنت ها
 10. تعریف کلیه اطلاعات پایه  HIS  مانند ساختار بیمارستان ، بیمه ها و .... در سیستم  HIS
 11. تحلیل و بومی سازی فرایندها با توجه به شرایط خاص بیمارستان
 12. شرکت در جلسات کارشناسی مرتبط به تغییرات در  HIS

       

1-کاردانی  مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-کارشناس مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3-شاغل دربیمارستان دکتر شیخ از سال 1384 تا 1387

4-مسئول it بیمارستان طالقانی ازسال 1388 تا 1391

5-مسئول his بیمارستان طالقانی ازسال 1387 تا1395