معرفی مسئول فناوری اطلاعات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول: مهندس کمال ضرابی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس :38047212

آدرس پست الکترونیک :zarrabik1[at]mums.ac.ir

 

هـدف‌ اصلـي‌ از ايجاد این واحد امنيت‌ اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي‌، محافظت‌ از دارائي‌هاي‌ بیمارستان ‌ و فراهـم‌ كردن‌ محيط امن ‌بـراي‌ دسترسي به اطلاعات و بهره برداري از امكانات سيستم‌هاي اطلاعاتي اعضـاي‌ بیمارستان ‌ مي‌باشد. امنيت‌ اطلاعات‌ متضمن تامين اهداف زير است:

 1. محرمانگي، صحت، اصالت و قابليت دسترسي به اطلاعات بیمارستان  در سطوح مختلف تامين گردد.
 2. دارائيها و امكانات‌ فنآوري اطلاعات بیمارستان ‌ در مقابل‌ دستبرد، اختلال و دسترسي‌ غير مجازمصون‌ بماند.
 3. استفاده‌ غير مجاز و خلاف‌ قانون‌ از امكانات‌ فناوري اطلاعات ‌ بیمارستان ‌ صورت‌ نپذيرد.


تعریف واژه ها :  
منابع شبکه و ارتباطات‌ : هر نوع‌ تجهيزات‌ كامپيوتري‌، نرم‌افزار، شبكه‌ و تسهيلات‌ مربوطه‌ كه‌ توسط بیمارستان  ‌تأمين‌ شده‌ باشد و اجازه‌ دسترسي‌ به‌ آن‌ توسط بیمارستان ‌ صادر گردد.


مدير سيستم‌ : شخصي‌ كه‌ مجوز دسترسي‌ كامل‌ به‌ امكانات‌ يك سيستم فناوري اطلاعات (مثل پست الكترونيكي، وب، اتوماسيون اداري و...) ‌ را براي‌ اداره‌ يا نگهداري‌ آن‌ داشته‌باشد و از طرف‌ مدیریت فناوري اطلاعات منصوب‌ مي‌گردد.

 1. نظارت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار شبکه‌های کامپیوتری(طبق فرآيند واحد مديريت آمار و فناوري اطلاعات)
 2. نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز با هماهنگي مديريت حوزه و مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه (در صورت نياز)
 3. نظارت و پشتیبانی گسترش شبکه بیمارستان
 4. رفع اشکالات  سیستم های کامپیوتری
 5. عيب یابی اوليه تجهيزات شبکه (داکت ،پريز شبکه و ...) و در صورت عدم رفع آن هماهنگی با واحد سخت افزار مديريت آمار و فناوري اطلاعات
 6. تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز بیمارستان
 7. ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها به کاربران
 8. رفع آلودگي هاي ويروسي بوجود آمده در سیستم های کامپیوتری بیمارستان
 9. برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرويس‌هاي شبکه دانشگاه طبق فرآيندهاي مديريت فناوري
 10. حفظ امنيت فيزيکي محيط اتاق سرور ،دما و دقت در عبور و مرورها
 11. رابط اتوماسیون اداری بیمارستان با ستاد مرکزی دانشگاه
 12. مسئول وب سایت بیمارستان علوی

 

مشارکت در برگزاري برنامه هاي آموزشي IT

شرکت فعال در برنامه هاي آموزشي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه

آموزش موردي کاربران و تهيه جزوات آموزشي مورد نياز