نقلیه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد: آقای باقوه                                                              

تحصیلات : 

سابقه: 

تلفن : 38513212  ( داخلی 338 )

پست الکترونیک : 

 

هدف واحد نقلیه:

ارائه خدمات بوسیله آمبولانس همراه با تجهیزات لازم به  بيماران و بيمارستان جهت انجام اقدامات درمانی یاتشخیصی و پارا کلینیکی،برنامه ریز ی و  ارائه خدمات بوسیله خودرو های سواری جهت انجام ماموریت در ساعات اداری و غیر اداری و  نظارت بر ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل بوسیله مینی بوس در هر سه شیفت کاری ،رسیدگی به امور تصادف ، بررسي و آناليز GPS کلیه خودروهای بیمارستان  ، ارتقاء سطح کيفی خدمات               

                    

 

 1. مراقبت در انجام سرویس بموقع اتومبیلهای مشغول کار در مرکز با توجه به سابقه و دفتر کارنمای اتومبیل
 2. گواهی انجام کار رانندگان استیجاری
 3. درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید
 4. امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری  و سرویس های دوره ای اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد
 5. نظارت بر امور ایاب و ذهاب  کارکنان و تهیه و تنظیم خط سیر مسیرها نسبت به نزدیک ترین ایستکاه به محل سکونت همکاران محترم مرکز
 6. انجام مسایل مربوط به سامانه نقلیه و پایش  و در صورت لزوم آمارگیری GPS خودروها تحت نظارت مرکز
 7. میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند  انجام امور مربوط به بیمه بدنه و ثالث و الحاقیه های مربوط به وسایط نقلیه دولتی وشخصی را نظارت مینماید 
 8. انجام امور مربوط به بیمه بدنه و ثالث و الحاقیه های مربوط به وسایط نقلیه دولتی وشخصی را نظارت مینماید
 9. برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند
 10. تحویل و تحول اتومبیلها و تهیه و تنظیم صورت جلسه مربوطه را نظارت میکند
 11. از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید
 12. پیشینه ها (مربوط به سند ماشین، لوازم یدکی، لاستیکهای خریداری شده،تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و... ) آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید
 13. به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند
 14. گزارشهای لازم برای تعمیرات و هماهنگی با مقام مافوق و نمایندگی مجاز و نظارت بر مراحل تعمیر تا برگشت شرایط خودرو دولتی به حالت اولیه و مطلوب
 15. از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید
 16. برنامه ريزي اجراي ماموريت هاي خودرويي(درون شهری و برون شهری) و حصول اطمينان از اعزام خودرو به ماموریت
 17. هماهنگی تامین و تخصیص سرویس های ایاب و ذهاب و تشریفات جهت میهمانان و افراد ویژه حسب دستور مقام مافوق
 18. انجام امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق