برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزش پیشرفته اکسس های عروقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جمعه 25 بهمن چهارمین دوره کارگاه آموزش پیشرفته اکسس های عروقی برای بیماران همودیالیزی در بیمارستان علوی برگزار شد.

این دوره از کارگاه های آموزشی اکسس های عروقی نیز همچون دوره های گذشته به منظور آموزش و ارتقا سطح علمی پرستاران بخش های دیالیز مراکز درمانی استان خراسان رضوی،و به منظور بکارگیری صحیح اکسس های عروقی در مورد بیماران دیالیزی برگزار شد. این کارگاه آموزشی نیز در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید.