اولین ویدئو کنفرانس علمی انجمن جراحان عروق ایران به میزبانی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین ویدئو کنفراس علمی انجمن جراحان عروق ایران به همت اساتید و دستیاران جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیمارستان علوی برگزار گردید.

در این کنفرانس 3 ساعته که در تاریخ 1399/5/30 و با حضور اساتید، دستیاران جراحی عروق در سالن کنفرانس های بیمارستان علوی برگزار گردید، تعداد 22 مقاله منتخب از 5 مجله تخصصی جراحی عروق توسط اساتید و دستیاران فوق تخصصی جراحی عروق دانشگاه مشهد مرور شده و به حاضران در ویدئو کنفرانس ارائه گردید. همچنین در ادامه کیس ها و بیماران خاص عروقی توسط جراحان عروق ایران بررسی و راه کار های درمانی جهت اینگونه بیماران در نظر گرفته شد.