فعالیت مجدد کنفرانس مشترک جراحی عروق و رادیولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تدوین دستورالعمل ها و رعایت پروتکول های بهداشتی برنامه های آموزشی بیمارستان علوی که به علت بیماری کرونا ویروس به حالت تعطیل در آمده بودند در حال راه اندازی و فعالیت دوباره خود می‌باشند

یکی از برنامه های آموزشی این بیمارستان کنفرانس های مشترک بین گروه جراحی عروق و رادیولوژی می‌باشد که به صورت هر هفته یک روز فعالی تخود را آغاز نموده است، در این کنفراس آموزشی بیماران مشکل دار و ویژه حضور یافته و توسط اساتید و دستیاران و دانشجویان، مورد معاینه قرار گرفته و در خصوص طرح درمانی آن ها تصمیم گیری میشود