حضور معاون محترم درمان دانشگاه در بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور جناب آقای دکتر بدیعی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهمراه تیم همراه در بیمارستان علوی

دوشنبه 12 آبان ماه 1399، جناب آقای دکتر بدیعی در جلسه ای با ریاست بیمارستان علوی به بررسی پیشنهادات و راه کار های این مرکز در خصوص ثبت و رجیستری بیماران دیالیزی پرداختند.

در این جلسه همچنین به اقدامات انجام شده در بیمارستان علوی جهت الکترونیکی نمودن پرونده های بیماران نیز پرداخته شد.