آغاز فرایند واکسیناسیون بر علیه بیماری کویید-19 در بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علوی، شنبه 7 فروردین ماه 1400 اولین مرحله از واکسیناسیون کووید-19 در محل درمانگاه بیمارستان آغاز گردید. در این مرحله پزشکان و پرسنلی که طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت در الویت دریافت واکسن کرونا می‌باشند واکسینه شدند. این فرایند با نظارت دقیق نمایندگان محترم مرکز بهداشت و همچنین نمایند محترم حراست، سرپرست دفتر خدمات پرستاری، سوپروایزر های کنترل عفونت و بالینی بیمارستان همراه بود.