برگزاری جلسه علمی بررسی داروهای "Rivaroxaban " و "Apixaban "

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درتاریخ 20 فروردین 1400 جلسه علمی  بررسی داروهای ضد انعقادی "Rivaroxaban " و  "Apixaban "  با حضور جراحان عروق و دستیاران جراحی عروق و اعضای مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد به میزبانی شرکت آرنا حیات دانش برگزار گردید. در این جلسه حاضران در یک بحث علمی تعاملی به بررسی و اشتراک دانش در زمینه مکانیسم  اثر، عوارض و اندیکاسیون های بالینی استفاده از داروهای فوق و نیز مقایسه نتایج بالینی این داروها با سایر داروهای ضد انعقادی پرداختند.