بازدید مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علوی، در تاریخ یکشنبه 15 فروردین ماه 1400 جلسه ای با حضور مسئول محترم  HIS  دانشگاه، کارشناس سامانه سپید دانشگاه، ریاست محترم بیمارستان علوی به همراهی همکاران واحد فناوری اطلاعات سلامت  و نماینده پزشکان بیمارستان علوی برگزار گردید

در ابتدای بازدید کلیه بخش های بیمارستان و همچنین نحوه ثبت فرم های پرونده ی بیماران به صورت الکترونیکی مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه مدیر محترم آمار و فناوری دانشگاه ضمن اعلام رضایت از فرایند های انجام شده اظهار داشت: الکترونیکی نمودن فرم های بیمارستان امر دشواری است که بیمارستان علوی با موفقیت تا کنون از عهده این امر مهم بر آمده است و امیدوارم به زودی تمامی مراحل و فرایند های الکترونیکی کردن پرونده بیمار بصورت کامل پیاده سازی شود،همچنین این مدیریت پشتیبانی کامل خود را در جهت پیاده سازی و تکمیل فرایند الکترونیکی نمودن پرونده بیمار به کار خواهد بست.

ریاست محترم بیمارستان علوی نیز ضمن بیان این مطلب که  در حال حاضر کل بیمارستان تحت پوشش شبکه وای فای می باشد و امکانات لازم جهت ثبت اطلاعات به تمامی بخش های بیمارستان  تخصیص یافته است، از تمامی عوامل و همکاران این پروژه  بویژه همکاران محترم واحد فناروی اطلاعات سلامت و نماینده محترم پزشکان بیمارستان و همچنین همکاران محترم واحد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تشکر بعمل آورد.