برگزاری جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد با حضور اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز با محوریت کابرد بالینی سلول های بنیادی مزانشیمال و جزء عروقی استرومال (svf) در درمان ایسکمی های مزمن در تاریخ پنجشنبه 1400/03/06 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات بیمارستان علوی برگزار گردید و جدیدترین مقالات علمی منتشر شده در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.