برگزاری جلسه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 جلسه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور جناب آقاي دکتر وجدانی سرپرست محترم معاونت توسعه، همكاران این معاونت و ریاست و مدیریت محترم بیمارستان علوی در روز دوشنبه مورخ 28 تیر ماه 1400 در بیمارستان علوی برگزار گرديد.

در این جلسه پس از بحث و تبادیل نظر در خصوص پروژه ها، اقدامات و برنامه های پیش روی دانشگاه در حوزه توسعه و سرمایه انسانی، مباحث، نیازها و درخواست های بیمارستان علوی مورد بحث قرار گرقتند.

پس از پایان جلسه اعضاء به همراهی ریاست، مدیریت و دیگر مسئولین بیمارستانی از تمامی بخش ها و واحد های بیمارستان بازدید نمودند.