برگزاری برگزاری کارگاه پیشرفته شناخت و نحوه استفاده از اکسس های عروقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این کارگاه پیشرفته به صورت تئوری و عملی به مدت سه روز  در بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی برگزار گردید.

در این کارگاه که بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی یزد و موافقت و همکاری بیمارستان علوی برگزار شد سرپرستاران بخش های دیالیز استان یزد توسط اساتید وهمکاران بخش همودیالیز بیمارستان علوی مورد آموزش قرار گرفتند.

این دوره پیشرفته در دو نوبت کاری صبح و عصر برگزار گردید، در روز اول مباحث آموزشی به صورت تئوری، در سالن در مرکز تحقیقات جراحی عروق توسط همکاران محترم بخش دیالیز بیمارستان علوی و تحت نظارت ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر مدقق ارائه گردید، روز دوم سرپرستاران محترم جهت آشنایی با اعمال جراحی تعبیه AVF ، AVG و کاتتر در اتاق عمل بیمارستان حاضر شده و تحت نظارت اساتید محترم جراحی عروق اعمال مربوطه را مشاهده نمودند و توضیحات لازم در این خصوص را دریافت نمودند.

در روز پایانی این کارگاه نیز سرپرستاران با حضور در بخش دیالیز به صورت عملی آموزش های لازمه را دریافت نمودند.

از اهم موارد آموزشی این دوره میتوان به بررسی اکسس های غیر معمول، طریقه مانیتورینگ (معاینه کمی اکسس ها) ، سورویلانس (معاینه کیفی اکسس ها) و نیدلینگ ( طریقه استفاده از اکسس ها)  اشاره نمود.

در پایان به سرپرستاران میهمان گواهی نامه آموزشی تقدیم گردید.