مصاحبه زنده برنامه پزشک شما با مدیریت بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چهارشنبه 13 مرداد ماه ، سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی ، مدیریت محترم بیمارستان علوی در مصاحبه زنده با برنامه پزشک شما شبکه 5 خراسان رضوی به ارائه توضیحاتی در خصوص انتقال موقت بیماران بستری غیر کووید به بیمارستان علوی پرداختند. در ادامه ایشان ضمن تشریح وضعیت حاد جامعه از لحاظ شیوع بیماری کووید-19 ، به ارائه رهنمودهایی در خصوص جلوگیری و رعایت دستورالعمل های بهداشتی پرداختند.