برگزاری سومین جلسه برنامه ريزي اجراي برنامه هاي اختصاصي جراحي عروق در كنگره جراحي خراسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این جلسه که به ریاست دکتر مدقق برگزار شد در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد

-معرفی و انتخاب لیست جراحان عروق جهت حضور در کارگاه

-معرفی و بررسی اسپانسرهای واجد شرایط

-حضور حداقل یک رادیولوژیست جهت آموزش 

لازم به ذکر است کنگره جراحان خراسان در اسفند ماه 1398 برگزار میگردد که مرکز تحقیقات جراحی عروق بیمارستان علوی در نظر دارد برنامه های مربوطه را در قالب 4 طرح ارائه نماید.