بازدید ارزیابان محترم اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علوی،ارزیابان محترم وزارت بهداشت،جناب آقای مهندس دبیر، سرکار خانم حسین زاده مدیر محترم خدمات پرستاری بیمارستان هاشمی نژاد، آقای افشار نماینده محترم سازمان های بیمه گر و آقای مهندس پزشک کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت 2 روز  بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی را مورد ارزشیابی خود قرار دادند.

دکتر مدقق ریاست بیمارستان علوی در اولین روز ارزشیابی، با عرض خیرمقدم خدمت ارزیابان گرامی و همچنین تشکر از پرسنل و همکاران محترم بیمارستان به جهت همکاری و آماده سازی مرکز برای ارزشیابی به بیان شرایط و مشکلات بیمارستان پرداخت. دکتر مدقق ابراز داشت: کمبود فضای فیزیکی و بازپرداخت طولانی مدت بیمه از مشکلات اصلی بیمارستان علوی بوده است که همواره مانع گسترش فعالیت های بیمارستان و رسیدن این مرکز به تمامی اهداف مد نظر خود بوده است، دکتر مدقق ضمن ابراز امیدواری از انتقال بیمارستان علوی به ساختمان جدید در آینده ای نزدیک بیان کرد: بیمارستان علوی جهت رفع برخی از مشکلات خود اقدام به برون سپاری در برخی از بخش های خود نموده است که با توجه به بازپرداخت طولانی مدت و کسورات بیمه ها، در این خصوص نیز مشکلاتی بوجود آمده است. مدیر محترم خدمات پرستاری، معاون محترم درمان و مدیریت محترم بیمارستان نیز ضمن عرض خیر مقدم خدمت ارزیابان محترم، افزایش سطح رضایتمندی پرسنل و بیماران و همچنین پیشرفت فرآیند های بیمارستان را به عنوان نکته ای حائز اهمیت در زمینه دستیابی به اهداف بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس دبیر ارزیاب محترم وزارت بهداشت، به تشریح فرآیند اعتبار بخشی بیمارستانی پرداخت و از بیمار محور و پرسنل محور بودن این برنامه سخن گفت و مراحل بررسی و ارزشیابی بیمارستان آغاز گردید.