برگزاری جلسه بهمن ماه خیرین بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه بهمن ماه خیرین محترم بیمارستان علوی با حضور خیرین گرامی، مدیریت و حراست محترم بیمارستان در سالن مرکز تحقیقات بیمارستان علوی برگزار گردید.

این جلسه با سخنان مدیریت محترم بیمارستان آغاز شد، خانم دکتر صادقی پور مدیریت محترم بیمارستان علوی ضمن خوش آمدگویی خدمت خیرین گرامی و عرض تبریک بخاطر موفقیت بیمارستان در فرآیند ارزشیابی انجام شده هفته قبل بیمارستان به بیان مطالبی در خصوص بیمارستان و مشکلات بیماران پرداختند. این جلسه با بررسی پرونده و شرایط بیماران نیازمند ادامه پیدا کرد.