ضد عفونی و گند زدایی تمامی واحد های بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در پی شیوع بیماری کرونا ویروس و درگیری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گندزدایی و ضدعفونی تمامی واحد ها و بخش های بیمارستان علوی در دستور کار قرار گرفت، این عمل در جدول زمانی معین تدوین شده و طبق آن ضدعفونی واحد ها و بخش های بیمارستانی با نظارت مسئول بهداشت محیط بیمارستان انجام می‌پذیرد