هفته سلامت در بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هفته سلامت سال 99 از یکم تا هفتم اردیبهشت امسال با شعار محوری *حمایت همگانی از مدافعان سلامت* برگزار شد، بدین مناسبت از پرسنل و کارکنان بخش ها و واحد های بیمارستانی و پیشتیبانی به وسیله گل و شیرینی تقدیر به عمل آمد.